ເຮືອນ > ຕະຫຼາດ

ຕະຫຼາດ

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຕາເວັນອອກກາງ, ອາຟຣິກາ, ເອີຣົບ, ອາເມລິກາໃຕ້, ອາເມລິກາລາຕິນ